עדכון המכללה בנוגע למצב

לנוחותכם,

מצורף מסמך רשמי מהמכללה, עם עדכונים בנוגע למצב הנוכחי.

לחץ כאן כדי להגיע למסמך החלטות בנושאים אקדמיים ואחרים