סטודנטים הורים לילדים קטנים

סטודנטים ההורים לילדים קטנים, זכאים לבקש תוספת זמן בבחינות של סמסטר קיץ תש"פ, בגלל הסגר והעובדה שהילדים נמצאים בבית.

סטודנט המעוניין בהתאמה זאת יפתח פנייה לדקאנט באפקה נט, ובמקביל ישלח מייל ל: DeanOfStudents@afeka.ac.il עם צילום תעודת הזהות של הסטודנט והספח שבו רשום הילד.

נא לציין בפנייה באפקה נט את תאריך, שם ושעת הבחינה הקרובה.

סטודנטים שכבר אושרה להם ההתאמה – אין צורך לפנות בשנית.

חדשות ועדכונים!

אירועים קרובים