מוזמנים להגיע אל חנות האגודה בימי א,ג,ד בין השעות 9:30-15:30 וימי ב,ה בין השעות 12:00-18:00