דלת פתוחה עם יו”ר האגודה

בכל יום שלישי 17:00-19:00
בתיאום מראש דרך המייל
aguda_yor@mail.afeka.ac.il