Search
Close this search box.

טקסים

במהלך שנת הלימודים אגודת הסטודנטים ומדור מעורבות ורווחה אחראים על טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה ועל טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

אנו תמיד נשמח לעזרה והשתתפות של סטודנטים/יות בטקסים!

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה יש לנו מסורת להביא ניצול/ת שואה שיספר לנו את עדותו/ה. אנחנו נמצאים בשנים האחרונות בהן עדין קיימות עדויות של דור השואה ממקור ראשון וכל עוד נוכל, אנו נמשיך לשמוע את סיפורם האישי.
אתם מכירים ניצול/ת שואה שיכולים לבוא ולספר לנו את סיפורם? סבא או סבתא הם ניצולי שואה ויכולים עדין לדבר? נשמח לשמוע מכם.

ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה אנו מקיימים טקס זיכרון על מנת לזכור את כל אלה שנפלו במלחמות ישראל, נרצחו בפיגועי טרור וחרפו נפשם על הגנת המולדת.
לטקס זה אנו מחפשים נגנים, זמרים וקריינים אשר מעוניינים להקדיש מזמנם ולבוא לעזור לנו לזכור ולהזכיר. נשמח לשמוע מכם.