אירועים

פתיחת שנה"ל תשפ"ד
אירוע פתיחת שנה תשפ"ד!
פתיחת סמסטר ב'
סיום סמסטר קיץ
אירוע סוף שנה