ארכיונים: מרתונים

מרתון בתכנון וניתוח אלגוריתמים

מחלקה:תוכנה

זמני המפגשים:

שם קורס מפגש תאריך שעת התחלה שעת סיום כיתה
תכנון וניתוח אלגוריתמים 1 16/9/2019 18:00 22:00 ז'3 – קריה
תכנון וניתוח אלגוריתמים 2 18/9/2019  18:00 22:00 303
תכנון וניתוח אלגוריתמים 3 19/9/2019  18:00 22:00 18:00-20:00 – 114

20:00-22:00 – 207

תכנון וניתוח אלגוריתמים 4 20/9/2019  08:00 12:00 08:00-10:00 – ה'7

10:00-12:00 – כיתה 302

הערות:

1. פתיחת המרתון מותנת בכמות משתתפים מינימלית.

2. ביטול ההשתתפות במרתון שבועיים לפני המפגש הראשון מותנת בדמי ביטול של 50% מעלות המרתון.

שנה:2019

סמסטר:קיץ

שעות:

מחיר:₪240

תאריך פתיחת הרשמה:10.09.2019

שעת פתיחת הרשמה:21:00

מחיר:₪240

מרצה:אורי מרקוביץ'

למידע נוסף והרשמה

מרתון אנליזה נומרית – ב'

מחלקה:מדעי היסוד

זמני המפגשים:

שם קורס מפגש תאריך שעת התחלה שעת סיום כיתה
אנליזה נומרית – ב' 1 12/09/2019 13:00 17:00 ג7
אנליזה נומרית – ב' 2 19/09/2019 18:00 22:00 ה5
אנליזה נומרית – ב' 3 24/09/2019 17:00 21:00 ה13
אנליזה נומרית – ב' 4 26/09/2019 17:00 21:00 מפ"ט יעד

הערות:

1. פתיחת המרתון מותנת בכמות משתתפים מינימלית.

2. ביטול ההשתתפות במרתון שבועיים לפני המפגש הראשון מותנת בדמי ביטול של 50% מעלות המרתון.

 

אתר "אלון באומן – לימוד קורסים אונליין" מציע לכם קורסי אונליין:

 1. מעבר מלא על חומרי הלימוד בקורס
 2. התאמה מלאה לקורסים המועברים במכללה
 3. הכנה לבחנים ולמבחני סוף סמסטר
 4. ניתן ללמוד בכל מקום ובכל זמן

הירשמו והתחילו ללמוד את הקורסים עוד היום.

לאתר האינטרנט: www.alonbaumann.co.il

לערוץ היוטיוב: https://bit.ly/2OGytCD

בהצלחה

שנה:2019

סמסטר:קיץ

שעות:16

מחיר:₪240

תאריך פתיחת הרשמה:10.09.2019

שעת פתיחת הרשמה:21:00

מחיר:₪240

מרצה:אלון באומן

ההרשמה נסגרה

מרתון מבוא להסתברות

מחלקה:מדעי היסוד

זמני מפגשים:

מפגש תאריך שעת התחלה שעת סיום כיתה
1 24/09/2019 13:00 17:00 מפט גפן
2 26/09/2019 14:00 18:00 מפט גפן
3 02/10/2019 13:00 17:00 מפט גפן
4 03/10/2019 08:00 12:00 מפט גפן

הערות:

1. פתיחת המרתון מותנת בכמות משתתפים מינימלית.

2. ביטול ההשתתפות במרתון שבועיים לפני המפגש הראשון מותנת בדמי ביטול של 50% מעלות המרתון.

 

אתר "אלון באומן – לימוד קורסים אונליין" מציע לכם קורסי אונליין:

 1. מעבר מלא על חומרי הלימוד בקורס
 2. התאמה מלאה לקורסים המועברים במכללה
 3. הכנה לבחנים ולמבחני סוף סמסטר
 4. ניתן ללמוד בכל מקום ובכל זמן

הירשמו והתחילו ללמוד את הקורסים עוד היום.

לאתר האינטרנט: www.alonbaumann.co.il

לערוץ היוטיוב: https://bit.ly/2OGytCD

בהצלחה

שנה:2019

סמסטר:קיץ

שעות:16

מחיר:₪240

תאריך פתיחת הרשמה:10.09.2019

שעת פתיחת הרשמה:21:00

מחיר:₪240

מרצה:אלון באומן

ההרשמה נסגרה

מרתון חדו"א 2

מחלקה:מדעי היסוד

זמני מפגשים:

תאריך שעת התחלה שעת סיום כיתה
12/09/2019 08:00 12:00 ג6 קריה
15/09/2019 08:00 12:00 ג7 קריה
16/09/2019 13:00 17:00 מפט יעד
19/09/2019 13:00 17:00 מפט גפן

הערות:

1. שימו לב! מיקומי הכיתות יתפרסמו בהמשך בעמוד זה אנא התעדכנו.

2. פתיחת המרתון מותנת בכמות משתתפים מינימלית.

3. ביטול ההשתתפות במרתון שבועיים לפני המפגש הראשון מותנת בדמי ביטול של 50% מעלות המרתון.

 

אתר "אלון באומן – לימוד קורסים אונליין" מציע לכם קורסי אונליין:

 1. מעבר מלא על חומרי הלימוד בקורס
 2. התאמה מלאה לקורסים המועברים במכללה
 3. הכנה לבחנים ולמבחני סוף סמסטר
 4. ניתן ללמוד בכל מקום ובכל זמן

הירשמו והתחילו ללמוד את הקורסים עוד היום.

לאתר האינטרנט: www.alonbaumann.co.il

לערוץ היוטיוב: https://bit.ly/2OGytCD

בהצלחה

שנה:2019

סמסטר:ב׳

שעות:16

מחיר:₪240

תאריך פתיחת הרשמה:10.09.2019

שעת פתיחת הרשמה:21:00

מחיר:₪240

מרצה:אלון באומן

ההרשמה נסגרה

מרתון במבוא לתכנות שפת C

מחלקה:מכונות

זמני מפגשים:

מפגש תאריך שעת התחלה שעת סיום כיתה
1 12/09/2019 18:00 22:00 ה5
2 15/09/2019 18:00 22:00 ז4
3 18/09/2019 18:00 22:00 ה9
4 23/09/2019 18:00 22:00 ז3

הערות:

1. פתיחת המרתון מותנת בכמות משתתפים מינימלית.

2. ביטול ההשתתפות במרתון שבועיים לפני המפגש הראשון מותנת בדמי ביטול של 50% מעלות המרתון.

שנה:2019

סמסטר:קיץ

שעות:16

מחיר:₪240

תאריך פתיחת הרשמה:04.09.2019

שעת פתיחת הרשמה:22:00

מחיר:₪240

מרצה:אלעד ליפשיין

למידע נוסף והרשמה

מרתון במתמטיקה בדידה

מחלקה:מדעי היסוד

זמני מפגשים:

מפגש תאריך שעת התחלה שעת סיום כיתה
1 07/10/2019 15:00 19:00 מפט גפן
2 10/10/2019 10:00 14:00 מפט גפן
3 11/10/2019 10:00 14:00 ג7 קריה
4 15/10/2019 10:00 14:00 מפט גפן

הערות:

1. פתיחת המרתון מותנת בכמות משתתפים מינימלית.

2. ביטול ההשתתפות במרתון שבועיים לפני המפגש הראשון מותנת בדמי ביטול של 50% מעלות המרתון.

שנה:2019

סמסטר:קיץ

שעות:16

מחיר:₪240

תאריך פתיחת הרשמה:04.09.2019

שעת פתיחת הרשמה:22:00

מחיר:₪240

מרצה:אלון רשף

למידע נוסף והרשמה

מרתון במד"ר

מחלקה:מדעי היסוד

זמני מפגשים:

מפגש תאריך שעת התחלה שעת סיום כיתה
1 02/10/2019 08:00 12:00 מפט גפן
2 03/10/2019 14:00 18:00 מפט גפן
3 07/10/2019 08:00 12:00 מפט גפן
4 11/10/2019 08:00 12:00 ג6 קריה

הערות:

1. פתיחת המרתון מותנת בכמות משתתפים מינימלית.

2. ביטול ההשתתפות במרתון שבועיים לפני המפגש הראשון מותנת בדמי ביטול של 50% מעלות המרתון.

 

אתר "אלון באומן – לימוד קורסים אונליין" מציע לכם קורסי אונליין:

 1. מעבר מלא על חומרי הלימוד בקורס
 2. התאמה מלאה לקורסים המועברים במכללה
 3. הכנה לבחנים ולמבחני סוף סמסטר
 4. ניתן ללמוד בכל מקום ובכל זמן

הירשמו והתחילו ללמוד את הקורסים עוד היום.

לאתר האינטרנט: www.alonbaumann.co.il

לערוץ היוטיוב: https://bit.ly/2OGytCD

בהצלחה

שנה:2019

סמסטר:קיץ

שעות:16

מחיר:₪240

תאריך פתיחת הרשמה:04.09.2019

שעת פתיחת הרשמה:22:00

מחיר:₪240

מרצה:אלון באומן

ההרשמה נסגרה

מרתון אנליזה נומרית – א'

מחלקה:מדעי היסוד

זמני מפגשים:

מפגש תאריך שעת התחלה שעת סיום כיתה
1 16/09/2019 08:00 12:00 מפט גפן
2 19/09/2019 08:00 12:00 מפט גפן
3 24/09/2019 08:00 12:00 מפט גפן
4 26/09/2019 08:00 12:00 מפט גפן

הערות:

1. שימו לב! מיקומי הכיתות יתפרסמו בהמשך בעמוד זה אנא התעדכנו.

2. פתיחת המרתון מותנת בכמות משתתפים מינימלית.

3. ביטול ההשתתפות במרתון שבועיים לפני המפגש הראשון מותנת בדמי ביטול של 50% מעלות המרתון.

 

אתר "אלון באומן – לימוד קורסים אונליין" מציע לכם קורסי אונליין:

 1. מעבר מלא על חומרי הלימוד בקורס
 2. התאמה מלאה לקורסים המועברים במכללה
 3. הכנה לבחנים ולמבחני סוף סמסטר
 4. ניתן ללמוד בכל מקום ובכל זמן

הירשמו והתחילו ללמוד את הקורסים עוד היום.

לאתר האינטרנט: www.alonbaumann.co.il

לערוץ היוטיוב: https://bit.ly/2OGytCD

בהצלחה

שנה:2019

סמסטר:קיץ

שעות:16

מחיר:₪240

תאריך פתיחת הרשמה:04.09.2019

שעת פתיחת הרשמה:22:00

מחיר:₪240

מרצה:אלון באומן

ההרשמה נסגרה