ארכיונים: מרתונים

מוגן: מבוא לתכנות ושפת C- קבוצה ב’ – 10811

מחלקה:מכונות

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן:

שנה:2021

סמסטר:א׳

שעות:

מחיר:₪192

תאריך פתיחת הרשמה:02.01.2021

שעת פתיחת הרשמה:20:00

מחיר:₪192

מרצה:אלעד ליפשין

למידע נוסף והרשמה