מילואים

תמצית התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

התאמות לפני / אחרי היציאה לשירות מילואים

לקבלת ההתאמות יש להגיש למשרד הדקנאט את צו הקריאה למילואים / אישור על סיום מילואים (3010) ובנוסף לפתוח פניה באמצעות אפקה-נט לדקנאט (לא יאוחר מ-14 יום מסיום השירות) ולציין: תאריכי המילואים, ההתאמות הנדרשות. 

תמצית ההתאמות:

לפני:

א. GOOL (קורס מלא בחינם) 

 1. ניתן לקבל עד שלושה קורסים בסמסטר, עבור סטודנטים המשרתים לפחות 5 ימי מילואים בסמסטר הנתון.
 2. יש לציין בפניה את המקצועות בהם אתם מבקשים עזרה (מדובר רק במקצועות אשר את/ה לומד/ת בפועל באותו הסמסטר בו יתקיימו המילואים). את רשימת הקורסים הקיימים ניתן לראות באתר GOOL. קורסים אלו רלוונטיים בעיקר ללומדים בשנים א׳ ו-ב׳. יש להתעדכן באתר לפני פתיחת הבקשה.
 3. ניתן לפתוח את הקורסים כשבוע לפני היציאה למילואים. ולכן נא לפתוח פניה לדקנאט רק בזמן זה.

ב. הרשמה לקורסים

סטודנט/ית הנעדרים בתקופת הרישום לקורסים בשל מילואים, יכולים לקבל אישור לרישום מוקדם. יש לפנות לדקנאט על מנת לבקש את הסיוע (הרישום בפועל יתבצע במנהל הסטודנטים).

ג. שאילת ספרים מהספריה

סטודנט/ית אשר מעוניינים כי ניידע את הספריה אודות יציאתם למילואים, על מנת שיוכלו לקבל עדיפות בשאילת ספרים צריכים לציין זאת בפניה לדקנאט.

ד. Netstick – מודם סלולארי המאפשר גלישה באינטרנט

 1. המודם ניתן ללא עלות, עבור שירות מילואים העולה על 5 ימים.
 2. לשם קבלנו וחתימה על טופס התחייבות יש לגשת למשרד הדקנאט 2 ימי לימודים לפני היציאה למילואים (לא כולל שישי).

אחרי:

א. חובת נוכחות והגשת מטלות

 1. בתקופת שירות המילואים מותר להיעדר משיעורים. לאחר סיום שירות המילואים, באחריותך להציג למרצים שמשיעוריהם נעדרת אישור על שירות מילואים (3010) לתיעוד אצלם.
 2. מרצה המבקש את אישור דקנאט הסטודנטים על ימי המילואים שבוצעו, יש לפתוח פניה לדקנאט באמצעות אפקה נט ולציין את שמו המלא של המרצה ואת שם הקורס הרלוונטי.
 3. מועד הגשת מטלות/פרוייקטים המתקיים במהלך שירות מילואים או צמוד לסיומו יידחה למועד מאוחר יותר ובהתאם למספר ימי המילואים שבצעת. באחריותך לפנות למרצה ולתאם מולו מועד חדש להגשת מטלות/פרויקטים בקורס.

ב. בקשת חונך ו/או GOOL

 1. יש לציין את שם ומספר הקורס עבורו בקשת החונכות.
 2. במידה והנך מעוניין/ת ב-GOOL וטרם קיבלת אותו לפני היציאה למילואים, תוכל/י לבקש זאת כעת (מידע מפורט על GOOL ניתן לראות למעלה)

ג. צילומים

 1. בעבור כל יום לימודים שהפסדת במהלך שירות המילואים הנך זכאי/ת ל-50 צילומים.
 2. כדי לממש את הזכאות יש לפתוח פניה באמצעות אפקה נט לדקנאט, הצילומים יוטענו לכרטיס הסטודנט שלך.

ד. פטור מבוחן אמצע / בקשה למועד מיוחד

הזכאות כמפורט בנוהל ״זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים – תשע״ג״ המופיע באתר המכללה. במידה והנך זכאי/ת לפטור/מועדת מיוחד:

 1. יש לפתוח פניה באפקה נט לדקנאט ולציין את שם הקורס, מספר הקורס ומועד הבוחן/מבחן (אליו לא ניגשת).
 2. את הפניה הרלוונטית יש לפתוח על פי הזמנים המצויינים בנוהל.

פירוט מלא, התאמות והטבות נוספות יש לקרוא בנוהל ״זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים – תשע״ג״

מידע זה נלקח מהדקנאט. לכל שאלה נוספת יש לפנות לדנקאט ע״י פתיחת פניה באפקה נט.

חדשות ועדכונים!

אירועים קרובים