חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נקודות זכות

החל משנת הלימודים תשע״ט סטודנט יהיה זכאי ל-2 נקודות זכות עבור מעורבות חברתית או עבור שירות מילואים במהלך שנת הלימודים. הסטודנט יהיה זכאי לנקודות הזכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון.
סטודנט שקיבל נקודות זכות בגין מעורבות חברתית לא יוכל לקבל בנוסף גם נקודות זכות בגין שירות מילואים.

אז איך מקבלים את נקודות הזכות האלו?

שירות מילואים: אם ביצעתם 14 ימי מילואים (לפחות) במהלך שנת לימודים אקדמית אתם זכאים לקבלת 2 נ״ז.
מעורבות חברתית: על מנת לקבל 2 נ״ז עבור פעילות של מעורבות חברתית הסטודנט צריך לבצע 40 שעות סמסטריאליות של מעורבות חברתית במקומות לפי החלטת המכללה.

 

למידע נוסף יש לפנות לדקנאט באמצעות פתיחת פניה באפקה נט.