Search
Close this search box.

מלחמת חרבות הברזל

עדכני ל22.12.23

קודם כל אנו מקווים שכולם בסדר עד כמה שניתן, קצת יותר מחוזקים וקצת יותר אופטימיים להמשך.
ראשית ליבינו עם משפחות השכול ומשפחות החטופים ואנחנו בתקווה ואמונה שכולם יחזרו הביתה בשלום כמה שיותר מהר!
שחיילי המילואים, והשוטרים ישארו חזקים, בריאים, ועם מורל גבוה, שישמרו על עצמם ויחזרו לשלום! כולנו תומכים בכם וגאים בכם
המצב אליו נקלענו הוא מצב מאוד מורכב, מכל המובנים.
אנחנו מנסים לעשות ככל שביכולתנו על מנת להתחשב במצב, ומעלים רעיונות שונים להתמודדות איתו. כמו כן יש יתרונות וחסרונות לכל הצעה, לכל רעיון. לא כל הרעיונות ניתנים ליישום.
חשוב שתדעו שאנחנו כאגודה עושים כל מה שאפשר בשביל הסטודנטים, מגישים הצעות שיכולות לעזור, פתרונות לבעיות שחשבנו עליהם ופתרונות שהועלו מסטודנטים. אנחנו קשובים לכם!

כתבנו לכם סיכום של כלל הנקודות וההטבות מתוך המסמך המפורט שהמכללה שלחה.

על מנת לקרוא את המידע בשלמותו יש להכנס לאפקה-נט.

כללי

שנת הלימודים תפתח ב31.12

סמסטר א’:

31 בדצמבר 2023 עד 15 במרץ 2024

היום הראשון לחופשת סמסטר א’ (מועד תחילת תקופת הבחינות): 17 במרץ 2024

סמסטר ב’:

30 באפריל 2024 עד 19 ביולי 2024

היום הראשון לחופשת סמסטר ב’ (מועד תחילת תקופת הבחינות): 21 ביולי 2024

סמסטר קיץ:

11 באוגוסט 2024 עד 11 באוקטובר 2024

היום הראשון לחופשת סמסטר קיץ (מועד תחילת תקופת הבחינות): 13 באוקטובר 2024

סיוע והטבות לכלל הסטודנטים

הלמידה בסמסטר א’ תתקיים במתכונת היברידית כלל השיעורים יוקלטו ויועלו לאתר המּודל.

הלמידה במעבדות תהיה פיזית בלבד.

מערכת השעות שבחרתם תשאר זהה.

תקופת השינויים לרישום לקורסים בתחילת סמסטר א’ תהיה שלושה שבועות במקום שבועיים.

מופעים חוזרים של קורסי סמסטר א’ ישולבו במערכת השעות של סמסטר ב’ וסמסטר קיץ . המופעים החוזרים יהיו פתוחים לכולם, אך תינתן עדיפות ראשונה למגויסים ולבני או בנות זוג.

הדרישה לתנאי קדם בין הסמסטרים תבוטל בשנה”ל תשפ”ד עבור מי שלמדו בקורס הקדם.

על סטודנטים במכינות חלות הנחיות נפרדות, שיפורטו בהמשך.

תינתן הקלה בחובת הנוכחות בקורסים (קורסי האנגלית, היחידה לחברה ורוח, סמינריונים) השתתפות באמצעות זום כשהמצלמה פתוחה תיחשב לעמידה בחובה זו. 

 ציוני הבחינות הסופיים בבחינות סוף סמסטר א’ תשפ”ד ייקבעו לפי הציון הגבוה מבין שני מועדי בחינה. תקף גם למועדי ב’ של סמסטר קיץ תשפ”ג שנקבעו ל־26.11.23 ואילך.

 חובת הגשת התרגילים תצומצם מ־80% ל־50% – למעט בקורסים שבהם מוגשים 5 תרגילי בית או פחות; בקורסים אלה תחול חובת הגשה של 3 תרגילים בקורס לכל הפחות. התאמה זו לא תחול על מטלות חובה בקורס (כגון פרויקטים או פרויקטונים).

מכסת הפטור השנתית לבחני אמצע תוגדל מ־3 ל־4 בחנים בשנה.

 מכסת המועדים המיוחדים לבחינות תוגדל מ־2 ל־3 מועדים בשנה.

חלק מהבחינות יומרו לעבודות, כל הסילבוסים עוברים עדכון ויפורסמו לקראת פתיחת שנת הלימודים.

הרצאות תגבור יתקיימו בכל קורס – הסגל האקדמי יעביר כמה פעמים במהלך הסמסטר הרצאות לחזרה על החומר הנלמד ולתרגול בלבד.

הזכאות לנ”ז בגין מילואים ומעורבות חברתית תוגדל.

לבחינות מועד ב’ קיץ תשפ”ג שנדחו מ־8.10.23 ונקבעו ל־26.11.23 ואילך יתקיימו מועדים נוספים בסמסטר א’.

הדרישה לתנאי קדם תוסר עבור קורס פרויקט גמר חלק א’, לכל מי שנרשמו לכל קורסי הקדם הנדרשים לו לפני הרישום אליו.

יוענקו הקלות במועדי ההגשה של דוחות פרויקטי הגמר ועבודות הגמר לתואר שני – לשם קבלת ההקלה יש להגיש בקשה למנהלת הפרויקטים.

 טקס הענקת התארים יידחה עד לקיום סבב נוסף של בחינות המועדי ב’ שנדחו עקב המצב, כדי לאפשר למי שלא נבחן, לסיים את הלימודים ולהיכלל בטקס הענקת התעודות.

בדיקת הזכאות למלגות הצטיינות והטקס יידחו עד לקיום סבב נוסף של בחינות – כדי לאפשר למי מכם שנמנע ממנו.ה להיבחן במועדי ב’ של קיץ תשפ”ג להיכלל בכל זאת בבדיקת הזכאות.

מפגשי תרגול מקוונים נוספים בקורסים נבחרים – למשך שעתיים שבועיות, לאורך כל סמסטר א’.

מפגשי לומדים ביחד (לוב”י)– מפגשים אלה יעניקו למי מכם הלומדים בשנים א’ ו־ב’ ובמכינות סביבת למידה משותפת, עד 7 סטודנטים במפגש.

תקציב מלגות הסיוע הוגדל כדי לענות על הצרכים השונים.

 

מערכת הגשת הבקשות למלגות סיוע כלכלי תיפתח שלוש פעמים במהלך סמסטר א’,

כדי לאפשר הגשת בקשה בהליך מזורז גם למי שגויסו לשירות מילואים או למי מכם שלא יכלו להגיש בקשה קודם לכן בשל המצב הביטחוני.

 דקאנט הסטודנטים יפעיל לאורך השנה מגוון אפיקים, ובהם סדנאות חוסן ומיינדפולנס, טיפולים קבוצתיים וטיפולים פרטניים. נוסף על כך, תוכלו לפנות לדקאנט לקבלת סל סיוע רגשי אישי.

התאמות והטבות נוספות לסטודנטים וסטודנטיות המשרתים או למי שהם בני או בנות זוג של משרתים

אתם זכאים לעדיפות ברישום למופעי קורסים ייעודיים שייפתחו בסמסטר ב’ ובסמסטר קיץ.

במקרה הצורך – תוכלו לקבל אישור לדחיית מועדי הגשתם של תרגילי בית.

אתם זכאים לפטור מלא מבחני אמצע, במקום המכסה הקבועה בנוהל.

מועדי הערעור על בחינות סמסטר קיץ תשפ”ג שהיו לאחר 7.10.23 יוארכו עד שבועיים מיום שסיימתם את שירות המילואים.

עם חזרתכם ללימודים תוכלו לקבל ייעוץ לימודים אישי מיועץ אקדמי, לרבות סיוע בתכנון שנת הלימודים והכוונה נדרשת לסיומה בהצלחה.

אתם זכאים לשעות חונכות אישיות או בקבוצות קטנות.

אתם זכאים לקבל מינוי ללא תשלום ל־GOOL לכל סמסטר א’ בשנות הלימודים א’ ו־ב’.

תוכלו להשלים את שיעורי המעבדה בסוף הסמסטר;

מופעים נוספים ייפתחו לפי הצורך

הזכאים יקבלו ניקוד מוגבר בקולות הקוראים למלגות.

הטבות לסטודנטים וסטודנטיות המשרתים בכוחות הביטחון, לסטודנטים וסטודנטיות מיישובים שפונו ולסטודנטים וסטודנטיות שהם או קרובי משפחתם מדרגה ראשונה נפגעו במלחמה ובפעולות האיבה, הנוספות על ההטבות לכלל הסטודנטים והסטודנטיות:

 סיוע כלכלי לזכאים – הזכאים יקבלו ניקוד מוגבר בקולות הקוראים למלגות.

מעטפת תמיכה אישית – תוכלו לקבלה בפנייה אישית לדקאנט הסטודנטים.